© Still YouTube

Beste burger,

Onder druk van de gemeenschap hebben wij – de 6 bestuursleden van ABN AMRO – besloten voorlopig af te zien van de kleine salarisverhoging van 100.000 euro.

Wij zijn geschokt en bedroefd dat deze loonsverhoging op zoveel weerstand stuitte. Onbegrip heerst dan ook bij ons op kantoor, maar met opgeheven hoofd zullen we verder gaan. We gaan ervan uit dat, als straks de rust wedergekeerd is, er nog volop de gelegenheid zal zijn om een graai te doen naar deze ons door jullie misgunde loonsverhoging. Wellicht is dan het besef een beetje ingedaald bij u, burger, dat die ton werkelijk niet veel is in dit wereldje waar we onszelf constant verrijken met veel meer dan dit luttele bedragje. Dat zo’n tonnetje dan ook zoveel consternatie veroorzaakte is een zeer onwerkelijke en bijna beschamende situatie. Deze zogenaamde selectieve publieke verontwaardiging is wat ons betreft totaal irrelevant maar dat wil niet zeggen dat we hier geen les van hebben geleerd. We zullen in de toekomst dan ook naar nieuwe constructies (lees: minder transparante manieren) zoeken om onszelf te verrijken.

Hoogachtend,
De 6 bestuursleden van de bank waarbij wij u bij rood staan 12% rente rekenen en waarbij u bij een positief saldo maar 1% rente ontvangt.

Naschrift
Zojuist bereikte ons het trieste nieuws dat een van onze collega-topmannen, namelijk de heer Blok van de KPN, OOK heeft afgezien van zijn bonusje van 425.000 euro. Het is treurig dat we in een wereld leven waarin de hardwerkende bestuurder niet meer naar hartenlust mag graaien op waarde wordt geschat. De heer Blok heeft, sinds zijn aantreden in 2011, DUIZENDEN mensen op straat gezet ten voordele van zijn eigen portemonnee om het bedrijf te redden en dan is DIT vervolgens de manier waarop hij beloond wordt? Het is schunnig en schandelijk dat hem deze bonus niet gegund wordt en we hopen van ganser harte dat deze vreselijke, bijna onmenselijke, situatie niet al te lang meer duurt.

  Vind dit leuk!