Het Referendum

Dit verhaaltje is ook gepubliceerd in de Harlinger Courant van 31-05-2013 Met afgrijzen nam Hendrik-Jan Doordouwer de grote kop van de Harlinger Courant in zich op. Hij staarde naar de zwarte vette letters en probeerde te verwerken wat hij zojuist gelezen had. Zachtjes herhaalde hij de tekst: ‘Omrin wil 52.000 ton meer afval verbranden.’