Archive for » september, 2013 «

De Kater

Toen ik vanochtend wakker werd had een serieuze kater. Dit is een beetje vreemd want dat heb ik eigenlijk nooit. In principe kan ik aardig wat alcohol weg werken zonder daar last van te hebben maar ditmaal niet.

more »

Category: Humor  35 Comments

De Troosteloze Herfst

Ik ben niet helemaal mezelf de laatste dagen. Dat heeft met het weer te maken. Serieus. Er zijn mensen die helemaal geen last hebben van de overgang naar de herfst en er zijn mensen die daar wel last van hebben. Ik behoor tot die laatste categorie. Weemoedig sjok ik – al dagenlang – door het leven en zucht heel wat af. Mijn vakantie naar Griekenland, pas 7 weken geleden, lijkt een miljoen lichtjaar geleden en ik zit urenlang onder m’n blauwe lamp. more »

De Kokosnoot

Het was al meer dan een week dat Hendrik-Jan Doordouwer zich wat vreemd gedroeg, realiseerde Afke zich. Meer dan een week. Natuurlijk was ze wel het een en ander van hem gewend maar wat er nu met hem was? Ze had geen idee. Het enige dat ze wist was dat hij vorige week op een ochtend uit zijn stoel opsprong en naar de Hubo op de Lanen rende.

more »

Sorry Scarlet

Het is vandaag precies 6 jaar geleden dat ik mijn mooie kleine Scarlet in puin reed. Nog vaak denk ik aan haar en telkens weer word ik overvallen door spijt en wroeging. Ik deed het niet expres – nee, natuurlijk niet – en altijd als ik een kleine rode Suzuki zie moet ik even slikken. more »

Het Dioxine-eitje

‘Wat denk je lieve: zal ik een lekker eitje koken voor je?’ vroeg Afke op een regenachtige ochtend aan Hendrik-Jan Doordouwer.
Hendrik-Jan schudde verwoed zijn hoofd. ‘Natuurlijk niet’, gromde hij en wees naar de kop van de Harlinger Courant die op de eettafel lag. ‘Je hebt toch ook gelezen dat die eieren momenteel zwaar vergiftigd zijn?’ more »

WE 300 – Spinnen

De hitte was ondraaglijk. Het was alsof er een loodzware deken op hem lag en dat gevoel verdween zelfs ’s nachts niet.
‘Dit wilde je toch zo graag?’ had ze aan hem gevraagd, hem daarbij onschuldig aankijkend. ‘Je riep toch altijd dat je ooit een jungletocht door Thailand wou maken?’ more »

Category: WE 300  32 Comments

De Grote Ballenclub

Daar liepen ze dan, buiten, op weg naar het park. Hij achter de kinderwagen en achter zich aan huppelend z’n dochtertje van een jaar of drie. Het jongetje dat in de wagen lag zette het op een huilen en hij vloekte. ‘Kop dicht’ brulde hij en besmuikt keek hij om zich heen.
Hadden ze hem allemaal wel goed in de smiezen? Hadden ze wel in de gaten dat hij geen….… O God, bij de gedachte alleen al kromp hij in elkaar. more »

De Bloempot

‘Geachte heer Rutte,

Ik wilde u even meedelen dat de enige actie die ik uwerzijds nog zal steunen het indienen van uw ontslag zal zijn. Mocht u ooit besluiten hiertoe over te gaan kan ik u verzekeren dat u Nederland een grote dienst bewijst. Uw overige acties lijken erop gericht te zijn Nederland kapot te maken en waarom? more »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

%d bloggers liken dit: